Rejestracja

W tej sekcji należy rozróżnić czy usługa zostanie zakupiona prywatnie - na osobę fizyczną czy na firmę. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i chciałaby otrzymać fakturę VAT powinna zarejestrować sie, jako firma. Jest to bardzo ważna sekcja i zmiana tego statusu w przyszłości wymaga formalnego dostosowania się do procedury cesji praw z jednego podmiotu na drugi.
Osoba wymieniona w dokumencie założycielskim firmy. Informatyk lub opiekun usługi nie powinien być wpisywany w to miejsce o ile nie jest oficjalnym reprezentantem firmy wymienionym w dokumencie założycielskim.
Hasło musi mieć od 10 do 50 znaków, w tym przynajmniej jedną małą literę (np. a), jedną wielką literę (np. B) , jedną cyfrę (np. 1) i jeden znak specjalny (np. #). Hasło nie może też zawierać nazwy użytkownika.
Autoryzowany adres email - adres właściciela konta. Nie powinien to być adres osoby postronnej, informatyka obsługującego usługę ani opiekuna. Za pomocą tego adresu można będzie w przyszłości przenieść własność domeny na inny podmiot. Na ten adres przyjdzie korespondencja pod koniec okresu abonamentowego w celu przedłużenia usługi.